Hogyan vethető be a kibermedicina a jövő orvoslásában?

Kapcsolódó cikkek

Hogyan vethető be a kibermedicina a jövő orvoslásában?

Hogyan vethető be a kibermedicina a jövő orvoslásában?

egészség

2 perc

Online szimpóziumot rendezett nemrég az Óbudai Egyetem Kiberorvosi Kompetencia Központjának nyertes pályázatát megvalósító szervezeti egység, valamint a konzorciumi partnereik, a 3DHISTECH Fejlesztő Kft. és ELKH Természettudományi Kutatóközpont.

A rendezvényt az Óbudai Egyetem rektora, Kovács Levente nyitotta meg. Az előadások az alábbi témákat érintették:

  • robotalkalmazás mikroszkóp tárgylemezek archiválására nem strukturált működési környezetben;
  • digitális mikroszkópia - 3D megjelenítés;
  • kemoterápia optimalizálás: kihívások és eredmények;
  • fizikai aktivitás detekció gépi tanulás segítségével, a BlackAnt platform használatával;
  • transzgenikus egérmodellek alkalmazása kemoterápia optimalizáláshoz.

Az előadások tanulsága szerint a projekt első nyolc hónapja alatt jelentős kutatási eredményeket sikerült felmutatni az érintett területeken. Ezek közül kiemelkedő a kemoterápia optimalizálásánál alkalmazható, úgynevezett „smart terápia” megközelítés, amely a rendszer- és irányításelmélet matematikai eszköztárát alkalmazza a kemoterápia dózisok egyénre szabott meghatározására.

A konzorcium kutatóinak együttműködésével lezárult az első állatkísérlet, amely igen ígéretes eredménnyel végződött, ezzel megvilágítva az okosterápiás módszer távlati lehetőségeit.

A projekt hosszú távú célja a Kiberorvosi Kompetencia Központ üzemeltetése és fenntartása az Óbudai Egyetemen, a konzorciális partnerekkel szorosan együttműködve. Galambos Péter igazgató hangsúlyozta, hogy az orvosinformatikai és egészségügyi kiberfizikai rendszerek területén történő piacorientált kutatási képességek és működési modellek kialakítása a fő motiváció.

Annak érdekében, hogy a kompetenciaközpont, a közreműködő konzorciális és nem konzorciális partnerek, valamint az orvosinformatikai iparág humánerő-forrás igényét jelentős mértékben kielégítse, az egyetem stratégiai célként határozta meg a megfelelő képzések kidolgozását és indítását.

A rendezvényen a 2019-1-3-1-KK-2019-00007 azonosítószámú „Innovációs szolgáltató bázis létrehozása diagnosztikai, terápiás és kutató célú kiberorvosi rendszerek fejlesztésére” című projekt célkitűzéseit és eddigi eredményeit mutatták be. A megvalósítás időtartama 2020 márciusától 2024 februárjárig tart. A megítélt támogatás: 2.390.022.118 forint, a konzorciumvezető támogatási összege pedig 909.335.977 forint.